Gỗ óc chó nguyên liệu có đắt không? Chất lượng ra sao?

Gỗ óc chó nguyên liệu có đắt không? Chất lượng ra sao?

Thong ke
. HOTLINE: 0988 957 980